Image
PETRONAS Urania 800 15W-40
น้ำมันเครื่อง
PETRONAS Urania 800 15W-40
  • รักษาความหนืดให้เหมาะสมตลอดอายุการเปลี่ยนถ่าย ช่วยป้องกันเครื่องยนต์เสียหายโดยไม่ทราบล่วงหน้า
  • ต่อต้านการเกิดเขม่าสะสมในชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ เพื่อรักษาสมรรถนะเครื่องยนต์ให้ทำงานเต็มกำลังตลอดอายุการใช้งาน
  • ต่อต้านการเกิดกรดจากกำมะถันในน้ำมันเชื่อเพลิง ป้องกันเครื่องยนต์จากการกัดกร่อนได้ยาวนานกว่า ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ให้ยาวนาน