Petronas Grease Clay MEP
PETRONAS Grease Clay MEP
จาระบี Organophilic Bentonite ที่มีอุณหภูมิสูงพร้อมสารหล่อลื่นที่เป็นของแข็ง
Petronas Grease Li EP 2
PETRONAS Grease Li EP 2
จาระบีลิเธียมแรงดันสูง
Petronas Grease Li 2
PETRONAS Grease Li 2
จาระบีลิเธียมที่ไม่ใช่ EP
Petronas Grease Li AS
PETRONAS Grease Li AS
จาระบีลิเธียมแรงดันสูงพร้อมสารป้องกันการยึดติด
Petronas Grease LiCa GEP 2.5
PETRONAS Grease LiCa GEP 2.5
จาระบีลิเธียมแคลเซียมแรงดันสูง
Petronas Grease LiCa GEP 0
PETRONAS Grease LiCa GEP 0
จาระบีลิเธียมแคลเซียมแรงดันสูง
PETRONAS Tutela Multi CVT 700
PETRONAS Tutela Multi CVT 700
น้ำมันเกียร์ CVT สังเคราะห์แท้ ปกป้องและยืดอายุเกียร์อัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
Petronas Grease Ca 00
PETRONAS Grease Ca 00
จาระบีแคลเซียม
Petronas Grease Clay MG
PETRONAS Grease Clay MG
จาระบี Organophilic Bentonite ที่มีอุณหภูมิสูงพร้อมสารหล่อลื่นที่เป็นของแข็ง
Petronas Grease Li PT
PETRONAS Grease Li PT
จาระบีลิเธียม
Petronas Grease CaSX
PETRONAS Grease CaSX
จาระบีแคลเซียมซัลโฟเนตคอมเพล็กซ์
Petronas Grease FG
PETRONAS Grease FG
จาระบีอลูมิเนียมคอมเพล็กซ์
Not sure whats the right oil for your vehicle?
Use the simple tool below to identify the best lubricant for your vehicle or machine.