Image
PETRONAS Urania 1000E 15W-40
น้ำมันเครื่อง
PETRONAS Urania 1000E 15W-40

'- รักษาความหนืดให้เหมาะสมตลอดอายุการเปลี่ยนถ่าย ช่วยป้องกันเครื่องยนต์เสียหายโดยไม่ทราบล่วงหน้า
- ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดและลดการสะสมของสิ่งสกปรกเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับกลุ่มรถบรรทุก
- ลดการกัดกร่อนจากกรดได้ยาวนานและดีเยี่ยม ช่วยให้เครื่องยนต์ทนทานมีอายุการใช้งานยาวนาน
- ยืดระยะเปลี่ยนถ่ายยาวนานยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครื่องยนต์มลพิษต่ำ