Image
PETRONAS Urania 1000E 15W-40
น้ำมันเครื่อง
PETRONAS Urania 1000E 15W-40

'น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียม ด้วยเทคโนโลยี StrongTech™ ออกแบบมาให้เพื่อทนต่อการทำงานหนัก ด้วยฟิล์มน้ำมันแข็งแรงจึงช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายและช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ยาวนาน เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มสมรรถนะ
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักทุกประเภท รวมทั้งเครื่องยนต์รุ่นใหม่สมรรถนะสูง มลพิษต่ำที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษไอเสียแบบ EGR และ SCR และยังเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ใหม่และเก่า ที่ติดตั้งเทอร์โบชาร์จและไม่ติดเทอร์โบชาร์จ ทั้งที่ใช้งานบนถนนไฮเวย์ และทางทุรกันดารและใช้น้ำมันดีเซลกำมะถันสูงหรือต่ำ หรือไบโอดีเซล