Image
PETRONAS Syntium 3000 E 0W-20
น้ำมันเครื่อง
PETRONAS Syntium 3000 E 0W-20
  • ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยมจากความร้อนสูงสะสม เพื่อการหล่อลื่นที่ดีกว่า
  • ด้วยฟิล์มน้ามันเครื่องที่แข็งแรง ช่วยลดการกินน้ำมันเครื่อง
  • ปกป้องเครื่องยนต์อย่างดีเยี่ยมในทุกสภาวะการขับขี่ พร้อมป้องกันการสึกหรอ
  • ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
  • เสริมสมรรถนะเครื่องยนต์ให้ดีเยี่ยมตลอดอายุการเปลี่ยนถ่าย