Image
PETRONAS Sprinta F300 20W-40
น้ำมันเครื่อง
PETRONAS Sprinta F300 20W-40
  • ช่วยคงความสะอาดของเครื่องยนต์ และลูกสูบ เพื่อรักษากำลังเครื่องยนต์ให้ดี
  • ช่วยป้องกันคลัทช์ลื่น เพื่อการาขับขี่ที่เหนือกว่า
  • ทนต่อความร้อนได้ดี ทั้งยังคงรักษาค่าความหนืดของน้ำมันได้ดีตลอดอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับเครื่องจักรยานยนต์ 4 จังหวะทุกชนิด