Image
Petronas Slideway HG
น้ำมันรางเลื่อน
PETRONAS Slideway HG

/*-->*/ PETRONAS Slideway HG Series เป็นน้ำมันรางเลื่อนประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ความเที่ยงตรงสูงและความเร็วต่ำ ซึ่งรวมถึงรางเลื่อนแบบผสม เกียร์อุตสาหกรรม และระบบไฮดรอลิกส์ รองรับข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ 3 ข้อในอุปกรณ์เดียวกัน ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์ของคุณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น