Image
PETRONAS MACH 5 DIESEL 20W-50
น้ำมันเครื่อง
PETRONAS MACH 5 DIESEL 20W-50
  • ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ในทุกสภาวะการขับขี่
  • ต่อต้านการเกิดเขม่าสะสมในชิ้นส่วนสาคัญของเครื่องยนต์ ช่วยคงความสะอาดของเครื่องยนต์ เพื่อรักษาสมรรถนะเครื่องยนต์ให้ทำงานเต็มกาลังตลอดอายุการใช้งาน
  • ช่วยคงสมรรถนะเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม
  • ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง และช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดีเยี่ยมแม้ที่สภาวะอากาศหนาวเย็น