Image
Petronas Jenteram U
น้ำมันเครื่องเทอร์ไบน์
PETRONAS Jenteram U

/*-->*/ PETRONAS Jenteram U Series เป็นน้ำมันเทอร์ไบน์ประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้ในกังหันไอน้ำ กังหันก๊าซแบบเบาและแบบหนักรุ่นใหม่ เทอร์ไบน์แบบวงจรรวมซึ่งไม่มีการหล่อลื่นด้วยน้ำมันเทอร์ไบน์ที่เกี่ยวข้อง