Image
Petronas Jenteram SYN
น้ำมันเครื่องเทอร์ไบน์
PETRONAS Jenteram SYN

/*-->*/ PETRONAS Jenteram SYN Series เป็นน้ำมันเทอร์ไบน์สังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงสุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้ในเทอร์ไบน์ไอน้ำ แบบเบาและแบบหนักรุ่นใหม่ เทอร์ไบน์แบบวงจรรวมที่มีหรือไม่มีเฟืองขับที่เกี่ยวข้องกัน