Image
Petronas Jenteram G
น้ำมันเครื่องเทอร์ไบน์
PETRONAS Jenteram G

/*-->*/ PETRONAS Jenteram G Series เป็นน้ำมันเทอร์ไบน์ประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้ในกังหันไอน้ำ กังหันก๊าซแบบเบาและแบบหนักรุ่นใหม่ เทอร์ไบน์แบบวงจรรวมที่มีหรือไม่มีกล่องเกียร์ที่เกี่ยวข้อง