Image
Petronas Jenteram
น้ำมันเครื่องเทอร์ไบน์
PETRONAS Jenteram

/*-->*/ PETRONAS Jenteram Series เป็นน้ำมันเทอร์ไบน์ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเทอร์ไบน์กังหันไอน้ำและแก๊สสำหรับงานเบา เทอร์ไบน์รอบการทำงานแบบรวมที่มีหรือไม่มีเฟืองขับที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ที่มีสังกะสีเป็นส่วนประกอบหลัก