Image
Petronas Hydraulic ZF
น้ำมันไฮดรอลิค
PETRONAS Hydraulic ZF

/*-->*/ PETRONAS Hydraulic ZF Series เป็นน้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอประสิทธิภาพระดับพรีเมียมแบบไร้เถ้า ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่และแบบอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งทำงานภายใต้สภาวะปกติถึงงานหนัก และมีน้ำที่อาจทำให้ตัวกรองอุดตัน