Image
Petronas Hydraulic Syn Bio
น้ำมันไฮดรอลิค
PETRONAS Hydraulic Syn Bio

/*-->*/ PETRONAS Hydraulic SYN BIO Series เป็นน้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพประสิทธิภาพสูงสุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ทำงานในสภาพอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัด รวมทั้งในพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม