Image
Petronas Hydraulic Plus
น้ำมันไฮดรอลิค
PETRONAS Hydraulic Plus

/*-->*/ PETRONAS Hydraulic Plus Series เป็นน้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่หลากหลาย ซึ่งทำงานภายใต้สภาวะการทำงานปกติจนถึงงานหนักมาก รวมถึงระบบความเร็วสูงและแรงดันสูงล่าสุด