Image
Petronas Hydraulic HV
น้ำมันไฮดรอลิค
PETRONAS Hydraulic HV

/*-->*/ PETRONAS Hydraulic HV Series เป็นน้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบเคลื่อนย้ายได้และอุปกรณ์ไฮดรอลิกทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งทำงานภายใต้สภาวะปกติถึงงานหนัก โดยอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสูงในการทำงานและ/หรืออุณหภูมิแวดล้อม รวมถึงการสตาร์ทเครื่องเย็น