Image
Petronas Hydraulic HLPD
น้ำมันไฮดรอลิค
PETRONAS Hydraulic HLPD

/*-->*/ PETRONAS Hydraulic HLPD Series เป็นน้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่หลากหลาย ซึ่งทำงานภายใต้สภาวะปกติถึงงานหนัก รวมถึงระบบที่มีความท้าทายในการปนเปื้อนในน้ำบ่อยครั้ง