Image
Petronas Hydraulic
น้ำมันไฮดรอลิค
PETRONAS Hydraulic

/*-->*/ PETRONAS Hydraulic Series เป็นน้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบเคลื่อนย้ายได้และอุปกรณ์ไฮดรอลิกทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายซึ่งทำงานภายใต้สภาวะปกติถึงงานหนัก