Image
Petronas HTO
น้ำมันถ่ายเทความร้อน
PETRONAS HTO

/*-->*/ PETRONAS HTO Series เป็นของน้ำมันถ่ายเทความร้อนประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับระบบถ่ายเทความร้อนแบบเปิดและแบบปิดที่ทำงานที่อุณหภูมิน้ำมันเทกองสูง