Image
Petronas Grease PU
จาระบีอุตสาหกรรม
PETRONAS Grease PU

/*-->*/ PETRONAS Grease PU เป็นจาระบีโพลียูเรียที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการหล่อลื่นตลับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้าและปั๊มความเร็วสูง