Image
Petronas Grease PE HS
จาระบีอุตสาหกรรม
PETRONAS Grease PE HS

/*-->*/ PETRONAS Grease PE HS เป็นจาระบีโพลีเอทิลีนที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อทนต่อแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสูงที่เกิดจากข้อต่อแบบหมุน