Image
Petronas Grease LiX Syn 2/460
จาระบีอุตสาหกรรม
PETRONAS Grease LiX Syn 2/460

/*-->*/ PETRONAS Grease LiX SYN 2/460 เป็นจาระบีลิเธียมคอมเพล็กซ์สังเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับแบริ่งรับน้ำหนักมากที่อุณหภูมิสูง ในสภาพแวดล้อมที่เปียกและกัดกร่อน