Image
Petronas Grease LiX Syn 2/220
จาระบีอุตสาหกรรม
PETRONAS Grease LiX Syn 2/220

/*-->*/ PETRONAS Grease LiX SYN 2/220 เป็นจาระบีลิเธียมคอมเพล็กซ์สังเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับแบริ่งรับน้ำหนักมากที่อุณหภูมิสูง ในสภาพแวดล้อมที่เปียกและกัดกร่อน