Image
Petronas Grease LiX EP 2/380
จาระบีอุตสาหกรรม
PETRONAS Grease LiX EP 2/380

/*-->*/ PETRONAS Grease LiX EP 2/380 เป็นจาระบีลิเธียมคอมเพล็กซ์แรงดันสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะ