Image
Petronas Grease LiCa MG HL
จาระบีอุตสาหกรรม
PETRONAS Grease LiCa MG HL

/*-->*/ PETRONAS Grease LiCa MG HL เป็นจาระบีลิเธียมแคลเซียมแรงดันสูงที่มีสารเติมแต่งที่เป็นของแข็งคู่และโพลีเมอร์ที่ทำให้ฟิล์มหนาเพื่อปรับปรุงการหล่อลื่นขอบเขต