Image
Petronas Grease Li EP 2
จาระบีอุตสาหกรรม
PETRONAS Grease Li EP 2

/*-->*/ PETRONAS Grease Li EP 2 เป็นจาระบีลิเธียมแรงกดสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ การหล่อลื่นทั้งตลับลูกปืนธรรมดาและตลับลูกปืนกันการเสียดสี แม้ในที่ที่ต้องรับภาระหนักหรือแรงกระแทก