Image
Petronas Grease Ca 00
จาระบีอุตสาหกรรม
PETRONAS Grease Ca 00

/*-->*/ PETRONAS Grease Ca 00 เป็นจาระบีแคลเซียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องมือกลที่ใช้ในการทำเหมือง