Image
Petronas GEO SYN
น้ำมันเครื่องยนต์แก๊ส
PETRONAS GEO SYN

/*-->*/ PETRONAS Geo SYN เป็นน้ำมันเครื่องที่ใช้ก๊าซธรรมชาติประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการหล่อลื่นเครื่องยนต์ลูกสูบอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าที่จุดประกายไฟด้วยก๊าซธรรมชาติและเหล็กกล้าหลากหลายประเภทที่จุดประกายไฟ เพื่อปรับปรุงการประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษ