Image
Petronas GEO NG
น้ำมันเครื่องยนต์แก๊ส
PETRONAS GEO NG

/*-->*/ PETRONAS Geo NG Series เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงด้วยประกายไฟหลายประเภท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษ