Image
Petronas GEO BLG
น้ำมันเครื่องยนต์แก๊ส
PETRONAS GEO BLG

/*-->*/ PETRONAS Geo BLG Series เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซสำหรับหลุมฝังกลบประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานทางชีวภาพและการฝังกลบ