Image
Petronas Gear Syn PAO
น้ำมันเกียร์
PETRONAS Gear Syn PAO

/*-->*/ PETRONAS Gear Syn PAO Series เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับตัวขับเกียร์แบบปิดประเภทต่าง ๆ ที่ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานปกติจนถึงงานหนักอย่างยิ่ง