Image
Petronas Gear Syn OG
น้ำมันเกียร์
PETRONAS Gear Syn OG

/*-->*/ PETRONAS Gear SYN OG Series เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงสุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเฟืองเปิดขนาดใหญ่และรับน้ำหนักมาก ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมหนักที่หลากหลาย เช่น เหมืองแร่ น้ำตาล พลังงาน และโรงงานแปรรูปเหล็ก