Image
Petronas Gear Syn
น้ำมันเกียร์
PETRONAS Gear Syn

/*-->*/ PETRONAS Gear Syn Series เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับกังหันลมและเฟืองอุตสาหกรรมแบบปิดประเภทต่าง ๆ ที่ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานหนักปกติถึงหนักมาก