Image
Petronas Gear MEP
น้ำมันเกียร์
PETRONAS Gear MEP

/*-->*/ PETRONAS Gear MEP Series เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเกียร์อุตสาหกรรมแบบปิดประเภทต่าง ๆ ที่ทำงานภายใต้สภาวะปกติถึงงานหนัก