Image
Petronas Compressor A SYN PAG
น้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์
PETRONAS Compressor A SYN POE

/*-->*/ PETRONAS Compressor A SYN POE Series เป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์ประสิทธิภาพสูงสุดที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานของน้ำมันสูงสุด 12,000 ชั่วโมง แม้ในขณะที่ทำงานที่อุณหภูมิการคายประจุสูงสุดถึง 120°C