Image
Petronas Compressor R SYN POE
น้ำมันคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น
PETRONAS Compressor R SYN POE

/*-->*/ PETRONAS Compressor R SYN POE Series เป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงสุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้ในคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น HFC