Image
Petronas Compressor R SYN PAO
น้ำมันคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น
PETRONAS Compressor R SYN PAO

/*-->*/ PETRONAS Compressor R SYN PAO Series เป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงสุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียหรือก๊าซในกระบวนการผลิต