Image
Petronas Compressor R SYN FG
น้ำมันคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น
PETRONAS Compressor R SYN FG

/*-->*/ PETRONAS Compressor R SYN FG Series เป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงสุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้คอมเพรสเซอร์ทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียหรือในโรงงานแปรรูปอาหารประเภทก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีโอกาสที่อาหารจะสัมผัสกับน้ำมันโดยบังเอิญ