Image
Petronas Circula SYN
น้ำมันหมุนเวียน
PETRONAS Circula SYN

/*-->*/ PETRONAS Circula SYN Series เป็นน้ำมันหมุนเวียนป้องกันการสึกหรอประสิทธิภาพสูงสุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับระบบหมุนเวียนที่ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานปกติถึงงานที่หนักมาก