Image
Petronas Circula PM
น้ำมันหมุนเวียน
PETRONAS Circula PM

/*-->*/ PETRONAS Circula PM Series เป็นน้ำมันหมุนเวียนป้องกันการสึกหรอประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับระบบหมุนเวียนเครื่องจักรกระดาษที่ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานปกติจนถึงงานที่หนักมาก