Image
Petronas Circula Mill NT
น้ำมันหมุนเวียน
PETRONAS Circula Mill NT

/*-->*/ PETRONAS Circula Mill NT Series เป็นน้ำมันหมุนเวียนป้องกันการสึกหรอประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับระบบ Morgan No-Twist Mill