Image
Petronas Circula Mill
น้ำมันหมุนเวียน
PETRONAS Circula Mill

/*-->*/ PETRONAS Circula Mill เป็นน้ำมันหมุนเวียนประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์โรงถลุงเหล็กซึ่งแนะนำให้ใช้สารหล่อลื่น MORGOIL®