Image
Petronas Circula
น้ำมันหมุนเวียน
PETRONAS Circula

/*-->*/ PETRONAS Circula Series เป็นน้ำมันหมุนเวียนป้องกันการสึกหรอสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับระบบหมุนเวียนงานหนักที่หลากหลาย