Image
Petronas Chainsaw Oil
น้ำมันเลื่อยยนต์
PETRONAS Chainsaw Oil

/*-->*/ PETRONAS Chainsaw เป็นน้ำมันเลื่อยโซ่คุณภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการหล่อลื่นโซ่ตัดและท่อนคัตเตอร์ของเลื่อยโซ่ยนต์สมัยใหม่