น้ำมันคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น
Petronas Compressor R SYN POE
PETRONAS Compressor R SYN POE
พิสัย:
คำอธิบายแบบยาว:

PETRONAS Compressor R SYN POE Series เป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงสุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้ในคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น HFC

ความหนืด: 46
ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม:ISO 6743-3: DRD
Sektor: การก่อสร้าง, กระดาษและเยื่อกระดาษ, การผลิตไฟฟ้า (ถ่านหิน), การผลิตไฟฟ้า (นิวเคลียร์), น้ำตาล, เหมืองใต้ดิน