น้ำมันไฮดรอลิค
Petronas Hydraulic ZF
PETRONAS Hydraulic ZF
พิสัย:
คำอธิบายแบบยาว:

PETRONAS Hydraulic ZF Series เป็นน้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอประสิทธิภาพระดับพรีเมียมแบบไร้เถ้า ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่และแบบอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งทำงานภายใต้สภาวะปกติถึงงานหนัก และมีน้ำที่อาจทำให้ตัวกรองอุดตัน

ความหนืด: 68
ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม:DIN 51524 Part II HLP (2006) ISO 11158 HM (FDIS 2008)
การอนุมัติ/ตรงตามข้อกำหนด - Only for IML:Eaton 03-401-2010 Fives Cincinnati P-68, P-69 and P-70 Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
Sektor: ปูนซีเมนต์, การก่อสร้าง, การผลิตทั่วไป, กระดาษและเยื่อกระดาษ, การผลิตไฟฟ้า (ถ่านหิน), การผลิตไฟฟ้า (นิวเคลียร์), ทางรถไฟ, เหล็ก, น้ำตาล, เหมืองผิวดิน, เหมืองใต้ดิน