น้ำมันไฮดรอลิค
Petronas Hydraulic HLPD
PETRONAS Hydraulic HLPD
พิสัย:
คำอธิบายแบบยาว:

PETRONAS Hydraulic HLPD Series เป็นน้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่หลากหลาย ซึ่งทำงานภายใต้สภาวะปกติถึงงานหนัก รวมถึงระบบที่มีความท้าทายในการปนเปื้อนในน้ำบ่อยครั้ง

ความหนืด: 32
ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม:DIN 51524 Part II HLPD (2006) less demulsibility performance
การอนุมัติ/ตรงตามข้อกำหนด - Only for IML:Daimler Chrysler DBL 6721 (2000)
Sektor: การผลิตทั่วไป, เหล็ก, เหมืองผิวดิน