น้ำมันเกียร์
Petronas Gear Syn
PETRONAS Gear Syn
พิสัย:
คำอธิบายแบบยาว:

PETRONAS Gear Syn Series เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับกังหันลมและเฟืองอุตสาหกรรมแบบปิดประเภทต่าง ๆ ที่ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานหนักปกติถึงหนักมาก

ความหนืด: 220
ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม:DIN 51517 Part III
การอนุมัติ/ตรงตามข้อกำหนด - Only for IML:David Brown Type G lubricant HANSEN (HP1, HP2, HPP, P4 and M4ACC) Flender Gear drives - Revision 16 T 7300 Table A-g
Sektor: ปูนซีเมนต์, การก่อสร้าง, การผลิตทั่วไป, กระดาษและเยื่อกระดาษ, การผลิตไฟฟ้า (ถ่านหิน), การผลิตไฟฟ้า (นิวเคลียร์), น้ำตาล, เหมืองผิวดิน, เหมืองใต้ดิน