น้ำมันเกียร์
Petronas Gear MEP
PETRONAS Gear MEP
พิสัย:
คำอธิบายแบบยาว:

PETRONAS Gear MEP Series เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมประสิทธิภาพระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเกียร์อุตสาหกรรมแบบปิดประเภทต่าง ๆ ที่ทำงานภายใต้สภาวะปกติถึงงานหนัก

ความหนืด: 100
ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม:AGMA 9005-E02 DIN 51517 Part III ISO 12925-1 CKC/CKD U.S. Steel 224
การอนุมัติ/ตรงตามข้อกำหนด - Only for IML:David Brown S1.53.101 Fives Cincinnati Machine Gear GM LS 2 EP Gear Oil
Sektor: ปูนซีเมนต์, การก่อสร้าง, การผลิตทั่วไป, กระดาษและเยื่อกระดาษ, การผลิตไฟฟ้า (ถ่านหิน), การผลิตไฟฟ้า (นิวเคลียร์), ทางรถไฟ, เหล็ก, น้ำตาล, เหมืองผิวดิน, เหมืองใต้ดิน