น้ำมันหมุนเวียน
Petronas Circula Mill
PETRONAS Circula Mill
พิสัย:
คำอธิบายแบบยาว:

PETRONAS Circula Mill เป็นน้ำมันหมุนเวียนประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์โรงถลุงเหล็กซึ่งแนะนำให้ใช้สารหล่อลื่น MORGOIL®

ความหนืด: 460
การอนุมัติ/ตรงตามข้อกำหนด - Only for IML:MORGOIL® Advanced Lubricant Specification
Sektor: การผลิตทั่วไป, การก่อสร้าง