น้ำมันหมุนเวียน
Petronas Circula SYN
PETRONAS Circula SYN
พิสัย:
คำอธิบายแบบยาว:

PETRONAS Circula SYN Series เป็นน้ำมันหมุนเวียนป้องกันการสึกหรอประสิทธิภาพสูงสุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับระบบหมุนเวียนที่ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานปกติถึงงานที่หนักมาก

ความหนืด: 220
Sektor: การผลิตทั่วไป, กระดาษและเยื่อกระดาษ, การผลิตไฟฟ้า (ถ่านหิน), ทางรถไฟ, น้ำตาล, เหมืองผิวดิน, เหมืองใต้ดิน, การก่อสร้าง